همایش جمع بندی کنکور دروس عمومی و انسانی

با حضور انحصاری:

ادبیات فارسی عمومی و اختصاصی: استاد عنبرستانی زمان: 7 خرداد

عربی عمومی و اختصاصی: استاد جعفری ندوشن زمان: 26 اردیبهشت

دین و زندگی: استاد محسنی کبیر زمان: 30 اردیبهشت

زبان: استاد قالاری زمان: 28 اردیبهشت

اقتصاد: خانم جعفری زمان31 اردیبهشت

ریاضی: استاد حضرتی زمان: 12 خرداد

تاریخ و جغرافی: استاد امامی زمان: 20 اردیبهشت

علوم اجتماعی: استاد نوری زمان: 27 اردیبهشت

منطق و فلسفه: استاد حجازیان زمان: 11 خرداد

روانشناسی: خانم تک روستا زمان: 29 اردیبهشت

محل برگزاری: روبروی دانشگاه تهران

مدت: از ساعت 8 صبح تا 16

تلفن هماهنگی و ثبت نام: 09393839388

آخرین اخبار